Ý nghĩa của từ manade là gì:
manade nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ manade Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa manade mình

1

0   0

manade


Đàn bò, đàn ngựa.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của manade
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cartouchière mana >>