Ý nghĩa của từ mặc lòng là gì:
mặc lòng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ mặc lòng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mặc lòng mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mặc lòng


Thỏa thích. | : ''Ăn uống '''mặc lòng'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mặc lòng


Thỏa thích: Ăn uống mặc lòng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "mặc lòng". Những từ có chứa "mặc lòng" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . lòng cam lòng xao xuyến đành l [..]
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mặc lòng


Thỏa thích: Ăn uống mặc lòng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

<< phúc hậu phúc hạch >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa