Ý nghĩa của từ mắt cá là gì:
mắt cá nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ mắt cá. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mắt cá mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mắt cá


Mẩu xương lồi hai bên của cổ chân.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mắt cá


dt. Mẩu xương lồi hai bên của cổ chân.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "mắt cá". Những từ phát âm/đánh vần giống như "mắt cá": . mạt cưa mắt cá mắt cáo mặt cầu mặt chữ mặt cưa mật chỉ. Những [..]
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mắt cá


dt. Mẩu xương lồi hai bên của cổ chân.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mắt cá


mấu tròn nhỏ lồi ra ở cổ chân, chỗ đầu dưới xương cẳng chân.
Nguồn: tratu.soha.vn

<< mắc nợ mắt lưới >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa