Ý nghĩa của từ mạch nha là gì:
mạch nha nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ mạch nha. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mạch nha mình

1

0   0

mạch nha


Hạt lúa mạch đã nảy mầm dùng để chế rượu bia. | Kẹo làm bằng gạo nếp và các loại tinh bột, có dùng men trong mầm thóc để đường hoá.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

mạch nha


d. 1 Hạt lúa mạch đã nảy mầm dùng để chế rượu bia. 2 Kẹo làm bằng gạo nếp và các loại tinh bột, có dùng men trong mầm thóc để đường hoá.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

mạch nha


d. 1 Hạt lúa mạch đã nảy mầm dùng để chế rượu bia. 2 Kẹo làm bằng gạo nếp và các loại tinh bột, có dùng men trong mầm thóc để đường hoá.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

mạch nha


hạt lúa mạch đã nảy mầm dùng để chế rượu bia. kẹo làm bằng gạo nếp và các loại tinh bột, có dùng men trong mầm th [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

mạch nha


Mạch nha là một sản phẩm làm từ mầm của ngũ cốc (lúa mì, lúa mạch, đại mạch, yến mạch…) được cho nảy mầm trong điều kiện kiểm soát chứ không giố [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của mạch nha
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mướn sinh tố >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa