Ý nghĩa của từ mưa giông là gì:
mưa giông nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ mưa giông Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mưa giông mình

1

1   0

mưa giông


Là hiện tượng trời mây âm u, có mưa kết hợp với sấm chớp. Ngoài ra còn có gió giật mạnh nhưng hiện tượng này không mạnh như những cơn bão. Tuy nhiên, mưa giông kéo dài sẽ gây ra thiệt hại lớn như ngập đường ở các thành phố lớn và sạc lở ở những vùng núi cao.
nga - Ngày 02 tháng 12 năm 2018

Thêm ý nghĩa của mưa giông
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< du ký bơ phệt >>