Ý nghĩa của từ lumbrical là gì:
lumbrical nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ lumbrical Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lumbrical mình

1

0   0

lumbrical


Cơ giun.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của lumbrical
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< luna lukewarmth >>