Ý nghĩa của từ luận án là gì:
luận án nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ luận án. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa luận án mình

1

0   0

luận án


Công trình khoa học được trình bày trước hội đồng chấm thi để được nhận học vị phó tiến sĩ, tiến sĩ. | : ''Bảo vệ '''luận án''' tiến sĩ toán học.' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

luận án


dt. Công trình khoa học được trình bày trước hội đồng chấm thi để được nhận học vị phó tiến sĩ, tiến sĩ: bảo vệ luận án tiến sĩ toán học.. Các k [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

luận án


dt. Công trình khoa học được trình bày trước hội đồng chấm thi để được nhận học vị phó tiến sĩ, tiến sĩ: bảo vệ luận án tiến sĩ toán học.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

luận án


công trình nghiên cứu của nghiên cứu sinh trình bày trước hội đồng khoa học để được công nhận học vị trên đại học b [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của luận án
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< luận văn luật học >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa