Ý nghĩa của từ loi ngoi là gì:
loi ngoi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ loi ngoi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa loi ngoi mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

loi ngoi


Cố ngoi lên khỏi mặt nước bằng những cử động yếu ớt, rời rạc. | : '''''Loi ngoi''' trên mặt nước một lúc rồi chìm nghỉm .'' | : '''''Loi ngoi''' mãi mới bơi được vào bờ .'' | : ''Mười vẫn lặn hụp, mộ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

loi ngoi


1 đgt. Cố ngoi lên khỏi mặt nước bằng những cử động yếu ớt, rời rạc: Loi ngoi trên mặt nước một lúc rồi chìm nghỉm Loi ngoi mãi mới bơi được vào bờ Mười vẫn lặn hụp, một lúc mới loi ngoi trèo lên (Trầ [..]
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

loi ngoi


1 đgt. Cố ngoi lên khỏi mặt nước bằng những cử động yếu ớt, rời rạc: Loi ngoi trên mặt nước một lúc rồi chìm nghỉm Loi ngoi mãi mới bơi được vào bờ Mười vẫn lặn hụp, một lúc mới loi ngoi trèo lên (Trần Hiếu Minh). 2 Nh. Loi thoi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

loi ngoi


cố ngoi lên khỏi mặt nước bằng những cử động yếu ớt liên tiếp đang loi ngoi dưới nước loi ngoi một lúc rồi chìm hẳn
Nguồn: tratu.soha.vn

<< thất bại lon >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa