Ý nghĩa của từ loa là gì:
loa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ loa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa loa mình

1

0   0

loa


Dụng cụ hình phễu, có tác dụng định hướng làm âm đi xa hơn và nghe rõ hơn. | : ''Nghe '''loa''' phát tin.'' | : ''Nói '''loa'''.'' | . Dụng cụ biến các dao động [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

loa


I d. 1 Dụng cụ hình phễu, có tác dụng định hướng làm âm đi xa hơn và nghe rõ hơn. Nghe loa phát tin. Nói loa. 2 (chm.). Dụng cụ biến các dao động điện thành dao [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

loa


I d. 1 Dụng cụ hình phễu, có tác dụng định hướng làm âm đi xa hơn và nghe rõ hơn. Nghe loa phát tin. Nói loa. 2 (chm.). Dụng cụ biến các dao động điện thành dao động âm và phát to ra. II đg. (kng.). Truyền tin cho mọi người biết, thường bằng . Loa lên cho mọi người cùng biết. III [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

loa


dụng cụ hình phễu, có tác dụng định hướng làm âm đi xa hơn và nghe rõ hơn nói loa loa phát thanh bắc loa tay để gọ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

loa


Length over all
Nguồn: clbthuyentruong.com

6

0   0

loa


Trong tiếng Việt, loa có thể là:
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

0   0

loa


Loa là một thiết bị điện, có khả năng biến đổi năng lượng điện thành âm thanh.
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của loa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< liên lạc sách vở >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa