Ý nghĩa của từ lkm là gì:
lkm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ lkm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lkm mình

1

0   0

lkm


IKM được thành lập năm 1979 với tư cách là Bookman Consulting tại thành phố New York. Việc kinh doanh chính là cung cấp tư vấn viên cho các khách hàng doanh nghiệp. Kinh nghiệm trong việc đặt các chuyên gia tư vấn cho thấy các lập trình viên thường xuyên tô điểm hồ sơ của họ. Hơn nữa, kết nối loại trừ của nhà tuyển dụng với ứng viên có thể làm giảm khả năng phán đoán của họ về các kỹ năng của ứng viên, dẫn đến các vị trí kém. Để ngăn chặn những đánh giá chủ quan về các kỹ năng kỹ thuật của ứng viên, Bookman Consulting đã viết một bài kiểm tra COBOL khách quan để được thực hiện cho tất cả các ứng cử viên của COBOL.
la gi - Ngày 27 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của lkm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gwen egal >>