Ý nghĩa của từ lilac là gì:
lilac nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ lilac Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lilac mình

1

0   0

lilac


Cây tử đinh hương. | Có màu hoa tử đinh hương, có màu hoa cà.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của lilac
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lima funeral >>