Ý nghĩa của từ like new có là gì:
like new có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ like new có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa like new có mình

1

0   0

like new có


Nghĩa của cụm từ nôm na là "như mới". Cụm từ này thường thấy trong những shop chuyên thanh lý đồ hay bán đồ second hand (hay nhiều người thường gọi là đồ sida). Đồ "like new" tùy theo cấp độ như giày mua về nhưng khác size, cần thanh lý lại và chưa mang lần nào. Cũng có đôi mang 1 lần.
nghĩa là gì - Ngày 02 tháng 2 năm 2019

Thêm ý nghĩa của like new có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< iron man mi nhon >>