Ý nghĩa của từ lừa bịp là gì:
lừa bịp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ lừa bịp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lừa bịp mình

1

0   0

lừa bịp


Lừa một cách hèn hạ quỉ quyệt. | : ''Bọn bán nước '''lừa bịp''' nhân dân.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

lừa bịp


Lừa một cách hèn hạ quỉ quyệt: Bọn bán nước lừa bịp nhân dân.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

lừa bịp


Lừa một cách hèn hạ quỉ quyệt: Bọn bán nước lừa bịp nhân dân.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

lừa bịp


lừa bằng mánh khoé xảo trá để che giấu sự thật (nói khái quát) giở trò lừa bịp thủ đoạn lừa bịp
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của lừa bịp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lừa phỉnh lừ lừ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa