Ý nghĩa của từ lập xuân là gì:
lập xuân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ lập xuân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lập xuân mình

1

0   0

lập xuân


Tiết bắt đầu mùa xuân vào khoảng thượng tuần tháng Giêng âm lịch.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

lập xuân


Tiết bắt đầu mùa xuân vào khoảng thượng tuần tháng Giêng âm lịch.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

lập xuân


Tiết bắt đầu mùa xuân vào khoảng thượng tuần tháng Giêng âm lịch.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

lập xuân


tên gọi một trong hai mươi bốn ngày tiết trong năm theo lịch cổ truyền của Trung Quốc, ứng với ngày 3, 4 hoặc 5 tháng hai dương lịch, được [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

lập xuân


Tiết Lập xuân là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước phương Đông chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại. Nó là một trong số h [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của lập xuân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< toàn thị toàn thân >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa