Ý nghĩa của từ lạy ông tôi ở bụi này là gì:
lạy ông tôi ở bụi này nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ lạy ông tôi ở bụi này Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lạy ông tôi ở bụi này mình

1

0   0

lạy ông tôi ở bụi này


Đang trốn (nấp) nhưng vô tình phát tín hiệu cho người đi tìm biết về mình ở đâu. | Đang giấu kín điều gì đó nhưng lại vô tình làm cho người đi tìm ph [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của lạy ông tôi ở bụi này
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gậy ông đập lưng ông vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm >>