Ý nghĩa của từ láp nháp là gì:
láp nháp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ láp nháp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa láp nháp mình

1

0   0

láp nháp


Có giây chất dính. | : ''Tay vừa bóc bánh chưng còn '''láp nháp'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

láp nháp


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Nguồn: vdict.com   NSFW / 18+

3

0   0

láp nháp


Có giây chất dính: Tay vừa bóc bánh chưng còn láp nháp.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của láp nháp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trăng non trăng mật >>