Ý nghĩa của từ ky hieu x là gì:
ky hieu x nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ky hieu x. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ky hieu x mình

1

0   0

ky hieu x


là ký hiệu của nụ hôn, XX là ký hiệu của nữ.
Trong toán học, 'x' thường được sử dụng như là tên cho một giá trị biến hoặc chưa biết độc lập.
Dấu X được sử dụng để chỉ ra các khái niệm về phủ định hoặc không chính xác, trái ngược với một Tick (check mark). Nó cũng được sử dụng tuy nhiên để thay thế cho dấu (đáng chú ý nhất trên giấy tờ Phiếu bầu cử).
là tên một ban nhạc rock của Mỹ được thành lập năm 1977 tại Los Angeles
nghiemmailan - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

0   1

ky hieu x


kí hiệu x
- là để chỉ một ẩn số x trong toán học
- là để chỉ những điều chưa biết
- là để biểu hiện nụ hôn
- là để chỉ giới tính hay tình dục
gracehuong - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ky hieu x
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xi măng pc30 my love >>