Ý nghĩa của từ kudu là gì:
kudu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ kudu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kudu mình

1

0   0

kudu


Linh dương cuddu (Nam-phi).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

kudu


Linh dương vằn Kudu hay còn gọi là linh dương Kudu là những loài linh dương thuộc chi Tragelaphus. Chi này hiện nay có hai loài gồm: Linh dương vằn nhỏ (Tragelaphus imbe [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của kudu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< krummholz kumquat >>