Ý nghĩa của từ krill là gì:
krill nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ krill. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa krill mình

1

0   0

krill


Loài nhuyễn thể mà cá voi ăn được. | Vỉa tôm cua (thức ăn của cá ông).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

krill


Danh từ: tôm
- Động vật rất nhỏ có vỏ ngoài cứng sống ở biển và bị một số loại cá voi ăn thịt
- Loài này khác với "shrimp" vì chúng khá nhỏ, thường sẽ tiêu thụ bởi những động vật ngoài biển thay vì con người.
la gi - Ngày 02 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của krill
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kreuzer krona >>