Ý nghĩa của từ knock over là gì:
knock over nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ knock over Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa knock over mình

1

0   0

knock over


Cụm động từ:
- Đánh ai đó bằng xe và làm bị thương hoặc giết họ
- Hoặc những vụ tai nạn khiến cơ thể người bị tổn thương khi tham gia giao thông.
Ví dụ: Tôi bị tai nạn giao thông bởi một chiếc xe ô tô khi tôi đang đi xe máy. (I got knocked over by a car as I drove motorbike.)
la gi - Ngày 30 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của knock over
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< run off hustle and bustle >>