Ý nghĩa của từ knock out là gì:
knock out nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ knock out Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa knock out mình

1

0   0

knock out


Tính từ: là từ viết tắt của cụm "knock-down drag-out"
- Cuộc chiến hoặc tranh cãi kéo xuống và hạ gục là rất nghiêm trọng và tiếp tục trong một thời gian dài
- (Của một cuộc tranh cãi hoặc cuộc chiến vật lý) kéo dài trong một thời gian dài và chiến đấu hăng hái
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của knock out
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< put away put forward >>