Ý nghĩa của từ kms là gì:
kms nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ kms Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kms mình

1

0   0

kms


KMS Technology là một công ty dịch vụ và kỹ thuật sản phẩm có trụ sở tại Hoa Kỳ với các trung tâm phát triển và thử nghiệm tại Việt Nam. Chúng tôi làm việc chủ yếu với các công ty phần mềm để đẩy nhanh việc cung cấp các giải pháp phần mềm sáng tạo và làm cho việc thuê ngoài nước trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
la gi - Ngày 28 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của kms
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hse có qaq >>