Ý nghĩa của từ klq có là gì:
klq có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ klq có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa klq có mình

1

0   0

klq có


"Klq" ghi tắt của cụm từ "không liên quan" ý chỉ một sự việc, hành động, con người nào đó không có liên quan, dính dáng gì đến mình. Đây là từ ghi tắt được sử dụng rộng rãi chủ yếu ở giới trẻ tại Việt Nam, dễ thấy trên mạng xã hội Facebook
nghĩa là gì - Ngày 23 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của klq có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< well noted non fan >>