Ý nghĩa của từ kiwi là gì:
kiwi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ kiwi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kiwi mình

1

0   0

kiwi


Chim kivi. | Nhân viên "không bay" (phụ trách các việc ở dưới đất). | Người Tân Tây Lan. | Trái cây kivi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

kiwi


Kiwi là một danh từ xuất phát từ New Zealand, nó có thể dùng để chỉ: Tên hiệu để chỉ người New Zealand. Tên gọi khác của cây và quả dương đào (Actinidia de [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

kiwi


Kiwi là một danh từ xuất phát từ New Zealand, nó có thể dùng để chỉ: Tên hiệu để chỉ người New Zealand. Tên gọi khác của cây và quả dương đào (Actinidia de [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

kiwi


Chim Kiwi không cánh nhưng chạy rất nhanh. Tới mùa sinh sản con đực sẽ đi tìm thức ăn và mang về cho con cái để ăn. Ở New Zealand, người đàn ông chăm lo và có trách nhiệm với gia đình thì được gọi như là người chồng Kiwi.
Anna - Ngày 17 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của kiwi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kiva klepht >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa