Ý nghĩa của từ kiwi là gì:
kiwi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ kiwi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kiwi mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kiwi


Chim kivi. | Nhân viên "không bay" (phụ trách các việc ở dưới đất). | Người Tân Tây Lan. | Trái cây kivi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kiwi


Kiwi là một danh từ xuất phát từ New Zealand, nó có thể dùng để chỉ: Tên hiệu để chỉ người New Zealand. Tên gọi khác của cây và quả dương đào (Actinidia deliciosa). Tên gọi chung chỉ các loài chim chạ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kiwi


Kiwi là một danh từ xuất phát từ New Zealand, nó có thể dùng để chỉ: Tên hiệu để chỉ người New Zealand. Tên gọi khác của cây và quả dương đào (Actinidia deliciosa). Tên gọi chung chỉ các loài chim chạ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kiwi


Chim Kiwi không cánh nhưng chạy rất nhanh. Tới mùa sinh sản con đực sẽ đi tìm thức ăn và mang về cho con cái để ăn. Ở New Zealand, người đàn ông chăm lo và có trách nhiệm với gia đình thì được gọi như là người chồng Kiwi.
Anna - 00:00:00 UTC 17 tháng 1, 2022

<< kiva klepht >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa