Ý nghĩa của từ kite là gì:
kite nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ kite Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kite mình

1

0   0

kite


Cái diều. | Diều hâu. | Kẻ tham tàn; kẻ bịp bợm, quân bạc bịp. | , (từ lóng) văn tự giả | hối phiếu giả. | Cánh buồm cao nhất (chỉ giương lên khi [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của kite
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kit kittle >>