Ý nghĩa của từ khuôn sáo là gì:
khuôn sáo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ khuôn sáo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khuôn sáo mình

1

0   0

khuôn sáo


Lề lối, mẫu mực sẵn có. | : ''Hành động theo '''khuôn sáo''' cũ.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

khuôn sáo


Lề lối, mẫu mực sẵn có : Hành động theo khuôn sáo cũ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "khuôn sáo". Những từ phát âm/đánh vần giống như "khuôn sáo":  [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

khuôn sáo


Lề lối, mẫu mực sẵn có : Hành động theo khuôn sáo cũ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

khuôn sáo


cái đã được nhiều người dùng lặp đi lặp lại nhiều lần, trở thành máy móc, nhàm chán (thường nói về lối di [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của khuôn sáo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tướng quân khá giả >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa