Ý nghĩa của từ khẩu độ là gì:
khẩu độ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ khẩu độ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khẩu độ mình

1

0   0

khẩu độ


Khoảng cách của hai đầu nhọn ở hai nhánh của cái com-pa. | : ''Thu hẹp '''khẩu độ''' của com-pa.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

khẩu độ


dt (H. độ: mức độ) Khoảng cách của hai đầu nhọn ở hai nhánh của cái com-pa: Thu hẹp khẩu độ của com-pa.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "khẩu độ". Nh [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

khẩu độ


dt (H. độ: mức độ) Khoảng cách của hai đầu nhọn ở hai nhánh của cái com-pa: Thu hẹp khẩu độ của com-pa.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

khẩu độ


khoảng cách giữa hai đầu mũi của compa.
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

khẩu độ


Khẩu độ là từ thường được sử dụng trong các loại máy móc (hay kết cấu) kỹ thuật để chỉ độ mở của kết cấu. Ví dụ khẩu độ của (ống kính) máy [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của khẩu độ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< khẩu vị khẳng định >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa