Ý nghĩa của từ khăn quàng cổ là gì:
khăn quàng cổ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ khăn quàng cổ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khăn quàng cổ mình

1

0   0

khăn quàng cổ


Khăn màu đỏ của thiếu niên tiền phong thắt ở cổ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

khăn quàng cổ


Khăn màu đỏ của thiếu niên tiền phong thắt ở cổ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "khăn quàng cổ". Những từ có chứa "khăn quàng cổ" in its definition in Vi [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

khăn quàng cổ


Khăn màu đỏ của thiếu niên tiền phong thắt ở cổ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của khăn quàng cổ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tóc bạc tòng sự >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa