Ý nghĩa của từ khác thường là gì:
khác thường nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ khác thường. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khác thường mình

1

0   0

khác thường


Đặc biệt, không bình thường. | : ''Thông minh '''khác thường'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

khác thường


Đặc biệt, không bình thường : Thông minh khác thường.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

khác thường


Đặc biệt, không bình thường : Thông minh khác thường.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

khác thường


không giống với bình thường, với điều thường thấy thái độ khác thường có những biểu hiện khác thường Đồng nghĩa: dị thư [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của khác thường
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< khá giả khám xét >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa