Ý nghĩa của từ karting là gì:
karting nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ karting Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa karting mình

1

0   0

karting


Môn đua ô tô rất nhỏ. | Môn đua xe các.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của karting
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< clichage cliché >>