Ý nghĩa của từ kỹ sư cầu nối là gì:
kỹ sư cầu nối nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ kỹ sư cầu nối Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kỹ sư cầu nối mình

1

0   0

kỹ sư cầu nối


Người trung gian giữa bên thuê và đội thực hiện trong công nghệ ''offshore'' giúp vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa nhằm đảm bảo chất lượng và tiến [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của kỹ sư cầu nối
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đại úy chém gió >>