Ý nghĩa của từ kết thái, trương đăng là gì:
kết thái, trương đăng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ kết thái, trương đăng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kết thái, trương đăng mình

1

0   0

kết thái, trương đăng


Kết hoa, treo đèn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

kết thái, trương đăng


kết hoa, treo đèn
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của kết thái, trương đăng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trực thu trực nhật >>