Ý nghĩa của từ kết tóc là gì:
kết tóc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ kết tóc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kết tóc mình

1

0   0

kết tóc


Hứa lấy nhau. | : ''Cùng chàng '''kết tóc''' xe tơ những ngày (Truyện Kiều)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

kết tóc


Hứa lấy nhau: Cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày (K).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "kết tóc". Những từ phát âm/đánh vần giống như "kết tóc": . k [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

kết tóc


Hứa lấy nhau: Cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày (K).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

kết tóc


(Từ cũ, Văn chương) bện tóc lại thành bím, thành dải; thường dùng để nói việc kết duyên "Cho chàng vào lễ tơ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của kết tóc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trực nhật trực ngôn >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa