Ý nghĩa của từ ký kết là gì:
ký kết nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ký kết. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ký kết mình

1

0   0

ký kết


Cam đoan bằng lời hứa ghi trên văn bản.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ký kết


Cam đoan bằng lời hứa ghi trên văn bản.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ký kết". Những từ phát âm/đánh vần giống như "ký kết": . keo kiệt kẽo kẹt [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ký kết


Cam đoan bằng lời hứa ghi trên văn bản.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của ký kết
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tình địch tình trạng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa