Ý nghĩa của từ kèo cò là gì:
kèo cò nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ kèo cò. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kèo cò mình

1

0   0

kèo cò


Nằn nì, vật nài, thêm bớt dai dẳng. | : ''Mặc cả '''kèo cò'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

kèo cò


Cg. Kèo nèo. Nằn nì, vật nài, thêm bớt dai dẳng: Mặc cả kèo cò.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "kèo cò". Những từ phát âm/đánh vần giống như "kèo cò": [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

kèo cò


Cg. Kèo nèo. Nằn nì, vật nài, thêm bớt dai dẳng: Mặc cả kèo cò.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của kèo cò
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thu dụng thoát tội >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa