Ý nghĩa của từ jusction là gì:
jusction nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ jusction Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jusction mình

1

0   0

jusction


Sự nối, tiế xúc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của jusction
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jun juxtapossition >>