Ý nghĩa của từ jupe là gì:
jupe nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ jupe. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jupe mình

1

0   0

jupe


Váy. | : '''''jupe''' de piston'' — (kỹ thuật) thân pitông
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

jupe


váy ngắn mặc jupe
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của jupe
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< clownerie club >>