Ý nghĩa của từ jug là gì:
jug nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ jug. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jug mình

1

0   0

jug


Cái bình (có tay cầm và vòi). | Nhà tù ((cũng) stone jug). | hầm (thỏ) trong nồi đất. | : '''''jug''' ged hare'' — thịt thỏ hầm trong nồi đất | Giam, bỏ tù. [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

jug


cái bình
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của jug
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< juggle judge >>