Ý nghĩa của từ jp có là gì:
jp có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ jp có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jp có mình

1

0   0

jp có


Có một số nghĩa để giải thích cho từ viết tắt này:
- Là từ viết tắt của Japan hay Japanese: là nước Nhật Bản hoặc những thứ thuộc về Nhật Bản.
- J-P Fashion: Tên một chuỗi cửa hàng thời trang ở Việt Nam độc quyền của Công ty TNHH May Tứ Đạt.
nghĩa là gì - Ngày 21 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của jp có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xăng a92 yomost >>