Ý nghĩa của từ jot down là gì:
jot down nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ jot down Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jot down mình

1

0   0

jot down


Hay jot something (là danh từ) down, (đồng nghĩa với note down) nghĩa của cụm động từ:
- Để viết một cái gì đó nhanh chóng trên một tờ giấy để bạn nhớ nó
- Viết một cái gì đó nhanh chóng
- Ghi chú xuống bất cứ thứ gì có thể nhằm ghi nhớ.
la gi - Ngày 04 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của jot down
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hr executive pull over >>