Ý nghĩa của từ jointer là gì:
jointer nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ jointer Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jointer mình

1

0   0

jointer


Cáo bào xoi (để bào ghép). | Máy nối, máy ghép. | Cái trát vữa (vào các khe hở). | Thợ nối đường dây (điện). | Đấu mép (hai lá gỗ trong gỗ dán).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của jointer
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< joinder jointress >>