Ý nghĩa của từ joinder là gì:
joinder nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ joinder Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa joinder mình

1

0   0

joinder


Sự liên hợp, sự liên kết (giữa các người thuộc bên bị trong một vụ kiện).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của joinder
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< johnny jointer >>