Ý nghĩa của từ joey là gì:
joey nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ joey. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa joey mình

1

0   0

joey


Con canguru con. | Con thú con.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

joey


KANGAROO con, con thú con, hổ con, dê con, gà con,...
Ndbn - Ngày 17 tháng 6 năm 2017

Thêm ý nghĩa của joey
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< joe darne >>