Ý nghĩa của từ jockstrap là gì:
jockstrap nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ jockstrap. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jockstrap mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jockstrap


Khố đeo (âm nang) (của các vận động viên thể dục thể thao).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jockstrap


Quần jockstrap là một loại đồ lót được thiết kế để hỗ trợ bộ phận sinh dục nam trong khi hoạt động thể thao hoặc các hoạt động thể lực dùng nhiều sức. Quần jockstrap tiêu chuẩn gồm có một lưng có khả [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jockstrap


Quần jockstrap là một loại đồ lót được thiết kế để hỗ trợ bộ phận sinh dục nam trong khi hoạt động thể thao hoặc các hoạt động thể lực dùng nhiều sức. [..]
Nguồn: tonghemay.com

<< jock jocular >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa