Ý nghĩa của từ jitney là gì:
jitney nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ jitney Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jitney mình

1

0   0

jitney


Đồng năm xu. | Xe buýt hạng rẻ tiền. | Rẻ tiền, hạng tồi, hạng kém. | Đi ô tô buýt hạng rẻ tiền.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của jitney
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jo gill >>