Ý nghĩa của từ jig là gì:
jig nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ jig. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jig mình

1

0   0

jig


Điệu nhảy jig. | Nhạc (cho điệu nhảy) jig. | Nhảy điệu jig. | Nhảy tung tăng. | : ''to '''jig''' up and down'' — nhảy tung tăng | Làm cho nhảy tung tăng; tung lên t [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

jig


cái đãi (quặng), sàng (quặng); khuôn dẫn (khoan)
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của jig
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jib jigsaw >>