Ý nghĩa của từ jeopardy là gì:
jeopardy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ jeopardy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jeopardy mình

1

0   0

jeopardy


Nguy cơ, cảnh nguy hiểm, cảnh hiểm nghèo. | : ''to be in '''jeopardy''''' — lâm vào cảnh nguy hiểm lâm nguy
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của jeopardy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jenny créditeur >>