Ý nghĩa của từ jemmy là gì:
jemmy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ jemmy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jemmy mình

1

0   0

jemmy


Cái nạy cửa (của kẻ trộm). | Đầu cừu (món ăn).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của jemmy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jejunum jenny >>