Ý nghĩa của từ jassid là gì:
jassid nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ jassid Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jassid mình

1

0   0

jassid


Bọ cánh giống.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của jassid
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jasmine coutelier >>