Ý nghĩa của từ jake là gì:
jake nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ jake. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jake mình

1

1   0

jake


Một tên ngốc, hoặc là ổn thoả tốt đẹp, hay còn được gọi là cảnh sát nữa. Từ này tất nhiên là tiếng lóng nên không có nghĩa chính xác của nó đâu ý
Ẩn danh - Ngày 10 tháng 9 năm 2020

2

0   0

jake


) thoả đáng, được.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của jake
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< corvéable jakes >>